Zoeken

IJlst, voormalige fabriek

Reconstructie stadscentrum na sluiting van de Nooitgedagt-fabrieken. Fabrieksterrein van ongeveer 1,5 Ha ten noorden en zuiden van de middengracht van IJlst. Het betonnen fabrieksgebouw uit 1910 is helaas tegen ons advies gesloopt. Wel is het oudste fabrieksgebouw, het zogenaamde "Gele Steentjesgebouw" behouden als industrieel monument en gerestaureerd, met als bestemming bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw kreeg vlak voor de restauratie, na jaren leegstand en verval, nog extra schade door een brand, zodat de restauratie deels een reconstructie is geweest. Voor de ingangspartij is een eigentijdse stijl gekozen.