Zoeken

Inspiratie

Bij restauraties en verbouwingen heeft het bureau honderden huizen en gebouwen onderzocht.
Daarbij zijn de goede kwaliteiten van de bouwcultuur uit het verleden, waarin handwerk en natuurverbondenheid sterker aanwezig waren, herkend. De kloof die twee wereldoorlogen, industrialisatie en individueel modernisme hebben toegebracht aan de goede traditie van het bouwen, kan overbrugd worden. Daarbij is het mogelijk de technische verworvenheden van onze tijd te verwerken en te voldoen aan actuele gebruikersverlangens. Uit de zo ontwikkelde bouwwijze ontstaat geen postmodernisme of neoclassicisme, evenmin stijlnabootsing, maar harmonische, duurzame architectuur.
 

inspiratie 2

inspiratie 1