Zoeken

Stads / Woonhuis (Rijks)monumenten restauratie

Meestal zwaar gebruikt in het verleden, versleten, scheefgezakt maar alleszins restauratie waard. Vernieuwen en aanpassen, echter wel authentiek en oud houden is een prachtige zoektocht. Op basis van de opgebouwde ervaring met tientallen panden in goed overleg met opdrachtgever en Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke Monumenten Diensten wordt deze door ons bureau graag aangevangen en tot een goede afronding gebracht. Niet elke (her)bestemming is goed mogelijk, zo vormt vaak de beperkte toegankelijkheid (of stedelijke bereikbaarheid) een belemmering. Zorgzame bewoning al of niet verdeeld in appartementen blijft voor veel monumenten de meest aangewezen bestemming.

stads rijksmonumenten (1) stads rijksmonumenten (2) stads rijksmonumenten (3) stads rijksmonumenten (4)
Utrecht
Nieuwe Gracht
Wageningen
Herenstraat
Rotterdam
Haringvliet
Amsterdam
Keizersgracht
stads rijksmonumenten (5) stads rijksmonumenten (6) stads rijksmonumenten (7) stads rijksmonumenten (8)
Deventer
Latijnse School
Zutphen
Deventerweg
Zutphen
Pelikaanstraat
Deventer
Polstraat
stads rijksmonumenten (9) stads rijksmonumenten (10) stads rijksmonumenten (11) stads rijksmonumenten (12)
Wageningen
Herenstraat
Zutphen
Ravenstraatje
Apeldoorn
Wilhelminapark
Rotterdam
Vijverlaan
stads rijksmonumenten (13) stads rijksmonumenten 14 stads rijksmonumenten 15  
Apeldoorn
Regentesselaan
Apeldoorn
Villa Apoldro
Apeldoorn
Het Leienhuis