Zoeken

Enschede, Kortenaerscholen

Project van in totaal 37 appartementen in 3 gebouwen, te weten :

1. Voormalig schoolgebouw 'Emma' uit 1900, herbestemming tot 10 appartementen (5 lagen van 2)
door van 2 zeer hoge verdiepingen 4 te maken en een geheel nieuwe kap te plaatsen in plaats van het flauwhellende plat.

2. Voormalig schoolgebouw uit 1912, herbestemming tot 11 zeer ruime appartementen. Alleen de gevels zijn blijven staan, een kap is toegevoegd.

3. Nieuwbouw van een geleed gebouw met 16 appartementen, nieuw, gedeeltelijk vervangend, gedeeltelijk toevoegend bouwvolume op binnenterrein, waarbij de drie bouwrichtingen van het 'gebogen' gebouw aansluiten op de hoofdrichtingen van de belangrijkste omringende gebouwen.