Zoeken

Wijchen, Kloosterpark Tienakker (Gemeentelijk Monument)

Bij het project Wijchen , waarbij het, behalve om de restauratie en verbouw van oude kloostergebouwen en een boerderij, vooral draait om de toevoeging van 46 appartementen in 4 nieuwe gebouwen, is gezocht naar een archetypische, heldere bouwstijl die zowel verwijst naar de roomse oorsprong van de kloosterbestemming, naar de oorspronkelijke villa die er gestaan heeft (met timpaan), aspecten uit de omgeving als naar de appartementenbestemming. Voor de grote vleugels nabij het klooster heeft dit geleid tot verticaal gelede gebouwen met een niet te steile dakhelling als bij een timpaan; voor de 2 "villa's" in de tuin tot deels opengewerkte, platgedekte volumes, verfijnd door een torentje met kap. Het plan is een amendement op een voorstudie van het bureau Kandekhar, uitgevoerd samen met Bureau Pouderoyen.