Zoeken

Enschede, Stationsplein

Stedenbouwkundigplan voor het stationsplein en muziekkwartier. Door middel van een imposant en markant poortgebouw (aan de noordkant van de spoorlijn), met een doorkijk op de Korte Hengelosestraat, is getracht het stationsplein meer allure te geven. Een echte stadsentree, herinnerend aan de stadspoort in de stadsmuur bij middeleeuwse steden. De twee torens van het poortgebouw refereren ook aan de toren van het 20-eeuwse station. De binnenstadsbebouwing werd afgerond, zodat een uitnodigende ingang naar het stadshart ontstaat.