Zoeken

Haarlem, Maerten van Heemskerckstraat, Joannes de Deo

Bij de verbouwing van het voormalige St. Johannes de Deo Gasthuis tot ca. 30 luxeuze zorgappartementen voor AIG Careconcepts, wordt beoogd om het exterieur te ontdoen van de storende verbouwingen - welke in de 20e eeuw zijn uitgevoerd ten behoeve van de uitgebreide ziekenhuisfunctie - en de grandeur van het oorspronkelijke ontwerp zoveel als mogelijk is te herstellen.

Voor meer informatie zie projectwebsite