Zoeken

Ewijk, Keizershoeve I, Het Forum

Keizershoeve I omsluit aan drie zijden een groot veld waarin zich restanten van Romeinse bebouwing bevinden. De aanvankelijk ontworpen ‘résidence’ (appartementengebouw) werd herontwikkeld. Op deze plek is in de derde fase van het plan een 24-tal grondgebonden woningen in de middenklasse gerealiseerd, gegroepeerd in U-vorm rond een plein met de naam 'Forum'. Op lichtvoetige wijze verwijst het architectuuridioom van de woningen eveneens naar Romeinse tijden.

Onderdeel van een uitbreiding aan de oostzijde van het dorp Ewijk, de Beuningse kant. De uitbreiding wordt gerealiseerd in de vorm van een soort ‘landgoederen’, woningcomplexen met de opbouw van een landgoed-achtige aanleg. Samen met stedenbouwkundig bureau Pouderoyen en de Gemeente is een model ontwikkeld van een omgracht ‘hoog huis’, bevattende 18 betaalbare appartementen, aan het einde van een laan die zich verbreedt tot een plein voor het ‘hoge huis’, als ware het geflankeerd door koetshuizen. Langs de laan zijn 38 woningen gebouwd. Als overgang vanaf het dorp is in diverse kortere lanen en een gebogen dwarslaan vrije sector bebouwing opgenomen van een collega architect.