Herbestemmen

Bestaande (monumentale) gebouwen zijn in veel gevallen geschikt te maken voor een nieuwe functie. Door respectvol en creatief om te gaan de kwaliteiten die, als je goed kijkt, in vrijwel ieder gebouw aanwezig zijn,  ontstaan verrassende oplossingen.

Met ruim 40 jaar ervaring is Harmonische Architectuur met recht ‘herbestemmingsspecialist’ te noemen. Uw wensen zijn leidend uitgangspunt bij elke herbestemmingsopgave en worden zoveel als mogelijk ingepast in de structuur van het bestaande gebouw.

Pin It on Pinterest