Inmeten van bestaande gebouwen

Een soepel verlopend bouwproces staat of valt met kloppende tekeningen!

Bij verbouw- of herbestemmingsprojecten besteden we daarom veel aandacht aan het uitgebreid en liefst zo gedetailleerd mogelijk vastleggen van dat wat er al staat.

We leggen lengten, breedten en hoogten vast, maar kijken ook scheefstand, bolling, holling en onvlakheden. Die zijn immers van invloed op de technische uitwerking en maakbaarheid van een ontwerp.

Harmonische Architectuur werkt met diverse digitale meetmethoden, 3D scanners en 360° fotografie, maar hechten ook aan het maken van handschetsen.

Door te tekenen wordt je gedwongen écht te kijken en ervaar je een gebouw weer op geheel eigen wijze!

Pin It on Pinterest