Nieuwbouw

Nieuwbouw van Harmonische Architectuur kenmerkt zich door toepassing van natuurlijke materialen, veelal op ambachtelijke wijze verwerkt, gecombineerd met de laatste stand van de (installatie-) technische verworvenheden.

Daarbij zijn allerhande (nieuwbouw-)projecten, variërend van een eenvoudig bijgebouw tot een geheel nieuwe buitenplaats allemaal uitdagend en interessant om aan te werken. 

We ontwerpen doorgaans heldere, eenvoudige bouwvolumes, aan de bovenzijde meestal afgedekt met hellende daken. Bij grotere gebouwen wordt eventueel een geleding in volumes aangebracht.

De verdeling, verhouding en het ritme van de raamassen en andere belangrijke gevelbepalende elementen zoals kroonlijsten, plinten, pilasters, cordonlijsten, lisenen en risalieten zijn een bron van voortdurende studie, waarbij klassieke ordes en symmetrie niet worden geschuwd door Harmonische Architectuur!

Pin It on Pinterest