Ontwerpen

Uw programma van eisen is het leidend uitgangspunt voor de ontwerpen die we maken. Bij restauraties en verbouwingen hebben we honderden huizen en gebouwen onderzocht.

Daarbij zijn de goede kwaliteiten van de bouwcultuur uit het verleden herkend, waarin ambachtelijk handwerk en natuurverbondenheid sterk aanwezig waren.

Die goede traditie van het bouwen is, mede door industrialisatie en het modernisme, onder druk komen te staan. Tóch is het mogelijk in de geest van die goede traditie te bouwen, waarbij moderne technische oplossingen en installaties kunnen worden toegepast.

Uit de zo ontwikkelde bouwwijze ontstaat geen postmodernisme of neoclassicisme, evenmin stijlnabootsing, maar harmonische, duurzame architectuur. We hanteren doorgaans heldere, eenvoudige bouwvolumes met hellende daken. Bij grotere gebouwen wordt eventueel een geleding in volumes aangebracht.

De verdeling, de verhouding en het ritme van de raamassen en andere belangrijke gevelbepalende elementen (kroonlijst, plint, pilasters, cordonlijsten, lisenen en risalieten) zijn een bron van voortdurende studie, waarbij klassieke ordes en symmetrie niet worden geschuwd.

Pin It on Pinterest