1248 – Zutphen, Ruytershofje

Het Ruytershofje in Zutphen werd gesticht in 1546 en bestond uit 19 ‘armenhuisjes’. In 1879 werden deze (inmiddels bouwvallige) huisjes vervangen door evenveel nieuwe woninkjes. Het hofje kon toen, aan de oostzijde, niet worden voltooid omdat de aankoop van de ernaast gelegen stalhouderij te duur was.

In de dertiger jaren van de 20e-eeuw werd de stalhouderij gebruikt als garagebedrijf, waarbij aan de Singelzijde een stukje grond vrijkwam dat als stallingsruimte werd gebruikt. In jaren tachtig verdween het garagebedrijf en werd er een pleintje met een boom aangelegd. Het hofje bleef echter ‘onaf’ …

Rond 2010 ontstond de gedachte om het hofje te voltooien. Harmonische Architectuur stelde voor deze bebouwing minutieus in de oorspronkelijke bouwstijl uit te voeren, zoals ook in de jaren dertig was gebeurd, met een tuinmuur voor de laatste opening. Dit voorstel is overgenomen met een comfortabel woonhuis als resultaat.

Foto’s: Léontine van Geffen-Lamers, monumentenfotograaf

Pin It on Pinterest

Share This