1382 – ’s Graveland, Sperwershof

De buitenplaats Sperwershof is bij de ontginning van ’s-Graveland in 1635 ontstaan door de afgraving van zand, benodigde voor de bouw van de grachten in Amsterdam.

Het driebeukige Huis Sperwershof is in 1947 gebouwd en heeft een rechthoekige plattegrond en bestaan uit twee lagen, afgedekt met een kloek zadeldak. De detaillering van het huis is verzorgd doch sober. Zinken mastgoten, houten kozijnen, ingevuld met stalen ramen, diverse glas in lood vensters en luiken sluiten aan bij de traditionalistische Delfste School architectuur.

Wij voegden een tuinkamer aan de westgevel van het huis toe, in plaats van een bescheiden doch door de bewoners veel gebruikt zonneterras. Door dit terras te vergroten en te overkappen werd de praktische gebruiksperiode van deze prachtige plek aanzienlijk verlengd. Vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar is zo van het buitenleven te genieten. Bovendien vormt de nieuwe tuinkamer een warmtebuffer voor de veelgebruikte zitkamer aan de westgevel, die nog is voorzien van de oorspronkelijke stalen deuren met enkele beglazing.

Gekozen is voor voortzetting van de reeds aanwezige kozijndetaillering, dus houten kozijnen, die tevens als hoofddraagconstructie dienen, ingevuld met stalen ramen. Het dak bestaat uit een flauwhellend zinken roevendak met een overstek aan de westzijde en beglazing aan de oostzijde, zodat het aanpalende woonvertrek niet donker wordt.

Pin It on Pinterest

Share This