536 – Enschede- Kortenaerstraat

Harmonische Architectuur tekende voor in totaal 37 appartementen, verdeeld over drie gebouwen, namelijk:

  1. Voormalig schoolgebouw ‘Emma’ uit 1900.
    Dit werd herbestemd tot 10 appartementen, in vijf lagen van twee. Hiervoor werden van twee zeer hoge verdiepingen, vier lagere verdiepingen gemaakt en werd een geheel nieuwe kap geplaatst ter vervanging van het flauw hellende platdak.
  2. Voormalig schoolgebouw uit 1912.
    Door herbestemming werden hierin 11 zéér ruime appartementen gerealiseerd. Alleen de gevels zijn blijven staan en er is een kap toegevoegd.

3. Nieuwbouw van een geleed gebouw met 16 appartementen, nieuw, gedeeltelijk vervangend, gedeeltelijk toevoegend bouwvolume op binnenterrein, waarbij de drie bouwrichtingen van het ‘gebogen’ gebouw aansluiten op de hoofdrichtingen van de belangrijkste omringende gebouwen.

 

Pin It on Pinterest

Share This