Restauraties

Bij het actualiseren c.q. herstellen van de oude gebouwen is het van het grootste belang zoveel mogelijk authenticiteit te bewaren. Deze vormt namelijk de waarde van het object!

De concessies die hieraan moeten worden gedaan om een gebouw functioneel in de 21e eeuw te gebruiken, kunnen alleen gedaan worden op basis van gedegen kennis van en respect voor het monument.

Vernieuwen en aanpassen, maar wel authentiek en oud houden van historische gebouwen is een prachtige zoektocht! Nieuwe restauratietechnieken en intelligente beschermingsmethoden komen hierbij van pas. We moeten het gelukkige compromis vinden, want in restauratie, herstel en voor bruikbaarheid noodzakelijke aanpassingen is niets absoluut!

Pin It on Pinterest