ZAKELIJK, CULTUREEL, RELIGIEUS, SCHOLEN

Het primair functionele karakter van een bedrijfspand kan door goede plattegrond organisatie, markante geleding in volumes, een herkenbare entreepartij en representatieve gedeeltes fraaie architectuur opleveren!

Hoewel in de tegenwoordige bedrijvigheid alles heel snel verandert, niet in het minst door zich ontwikkelende elektronica, kan een bedrijfspand niettemin duurzaamheid en chique rust uitstralen, terwijl de beweging in de bestemming zit.

Bij herbestemmingen is de kunst is om het oorspronkelijke karakter van het pand niet weg te moffelen, maar juist te verfrissen en in te zetten voor de actuele, zakelijke bestemming, die daardoor extra identiteit ontvangt. Er zijn veel voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat met name grotere oude gebouwen tot succesvolle zakelijke panden kunnen worden omgebouwd, bijvoorbeeld kerken of pakhuizen.

Bij het werken aan culturele en religieuze bestemmingen als ook bij het werken aan schoolgebouwen past dubbel inlevingsvermogen! Zowel in het bestaande gebouw of de nieuwe gebouwtypologie, als in de diepere de bijzondere bestemming en dan vooral hoe aspecten daarvan uitgedrukt kunnen worden in de architectonische verschijningsvorm.

Pin It on Pinterest